Menu

Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Nové miestne dane a poplatky platné v obci Veľký Slavkov od roku 2024

Nové miestne dane a poplatky platné od roku 2024

Väčšina miestnych samospráv Slovenska pristupuje práve v tomto roku k zvyšovaniu poplatkov a miestnych daní. Nepriaznivý vplyv na rozpočet samospráv majú najmä udalosti, ktoré nastali od roku 2020, a to pandémia Covid-19 a ruská vojenská invázia na Ukrajinu. Tieto udalosti viedli k zmenám v dopyte po službách a tovaroch, viedli k prerušeniu dodávateľských reťazcov, k zvýšeniu cien energií a prepravy atď. Všetky tieto udalosti ešte dokonala aj tzv. legislatívna smršť vlády (neuvážené prijímanie balíčkov opatrení a zvyšovanie miezd) a zároveň aj skutočnosť, že štát neustále rozširuje zoznam povinností pre mestá a obce. Tieto skutočnosti sa negatívne prejavili aj v daňových prognózach, ktoré v porovnaní s rokom 2023 predpokladajú na rok 2024 nižšie výnosy z dane z príjmov fyzických osôb. Pre samosprávy to znamená zníženie jedného z ich hlavných príjmov. Pri tvorbe rozpočtu obce bolo potrebné zohľadniť aj výšku medziročnej miery inflácie, ktorá bola za roky 2020 - 2022 najvyššia od roku 2000 a v roku 2023 začala iba pomaly klesať. Samosprávy sa vzhľadom na všetky vonkajšie vplyvy nachádzajú vo veľmi nepriaznivej finančnej situácii. Klesajúce reálne príjmy z podielových daní je potrebné nahradiť vlastnými príjmami samospráv. Mestá a obce sú preto nútené zvyšovať všetky svoje poplatky za poskytované služby, ako aj zvyšovať miestne dane. Obec Veľký Slavkov, žiaľ, nie je výnimkou. Príjmy z miestnych daní sú dôležité z dôvodu skvalitňovania života obyvateľov a rozvoja obce aj prostredníctvom investičných projektov. Viaceré dane a poplatky v obci sa od roku 2012 nezvyšovali. Je dôležité zdôrazniť, že aj po zvýšení daní a poplatkov patrí obec Veľký Slavkov medzi obce s najnižším daňovým zaťažením obyvateľov v regióne. Obecné zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí schválilo od roku 2024 zvýšenie nasledovných daní a poplatkov:

Poplatok za komunálny odpad sa zvýšil nasledovne:

 • poplatok bez zavedenia množstvového zberu komunálnych odpadov: 0,096 €/osoba a kalendárny deň
 • poplatok pre zavedený množstvový zber komunálnych odpadov pri frekvencii 26 odvozov za rok:
 1. pri použití zbernej nádoby s objemom 1 100 l: 0,025 €/liter,
 2. pri použití zbernej nádoby s objemom 240 l: 0,036 €/liter,
 3. pri použití zbernej nádoby s objemom 120 l: 0,036 €/liter,
 • poplatok pre množstvový zber drobných stavebných odpadov: 0,05 €/kg drobných stavebných odpadov,
 • poplatok za žetón na ďalšiu zbernú nádobu (vrece) s objemom 110 l a 120 l: 2,50 €/žetón,
 • poplatok za žetón na ďalšiu zbernú nádobu s objemom 1100 l: 25,00 €/žetón.

Daň zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy sa zvyšuje takto:

 1. 0,08 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 2. 0,09 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,40 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,20 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
 5. 0,50 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 6. 0,70 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 7. 0,20 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

Pri viacpodlažných stavbách uvedených v písm. a) až g), okrem písm. f) sa určuje príplatok za každé ďalšie nadzemné podlažie vo výške 0,08 € okrem prvého nadzemného podlažia.

Pri viacpodlažných stavbách uvedených v písm. f) sa určuje príplatok za každé ďalšie nadzemné podlažie vo výške 0,40 € okrem prvého nadzemného podlažia.
 

Daň za ubytovanie sa zvyšuje na 1,00 € za osobu a prenocovanie.

Daň z bytov a nebytových priestorov sa zvyšuje na 0,10 € za každý aj začatý m2.

Cena stočného sa zvyšuje na 0,65 €/m3.

Dátum vloženia: 11. 1. 2024 10:46

SODB 2021

SODB 2021

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kalendár vývozu odpadov

Kalendár odvozu odpadu na rok 2024/2025

Natur-pack
Ako správne triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Dôležité čísla - poruchy

Elektrina: 0800 123 332

Plyn: 0850 111 727

Voda: 0850 111 800
            052 7729548

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:16
DNES:134
TÝŽDEŇ:134
CELKOM:393112

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.