Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Zverejnenie návrhu VZN - ZaD č. 12 ÚPN-O

Obec Veľký Slavkov, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov, na zasadnutí obecného zastupiteľstva, po preskúmaní súladu návrhu „Zmeny a doplnku č. 12 ÚPN-O Veľký Slavkov“ v katastrálnom území Veľký Slavkov, Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, stanoviskom podľa § 25 stavebného zákona.

Do predložených podrobnejších dokladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade vo Veľkom Slavkove. V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade vo Veľkom Slavkove.  Lehota na podanie pripomienok je do 20.11.2022.

Príloha: návrh VZN s prílohou

VZN_ZaD_c.12_UP.PDF (823.97 kB)

Dátum zvesenia: 28. 11. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

SODB 2021

SODB 2021

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kalendár vývozu odpadov

Kalendár vývozu odpadov

Rýchly kontakt

Matrika:
+421 915 934 813

Stavebný úrad:
+421 907 006 405

Dane a poplatky:
+421 907 355 037

Dôležité čísla - poruchy

Elektrina: 0800 123 332

Plyn: 0850 111 727

Voda: 0850 111 800
            052 7729548

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:211
TÝŽDEŇ:1402
CELKOM:213127

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obrazeGoogle play

App store