Menu

Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 6. 2022

ZMLUVA O PRIPOJENÍ

08/2022

273,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042091 Košice

Obec Veľký Slavkov

31. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

07/2022

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Slavkov

21. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

28/2021

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Veľký Slavkov

21. 3. 2022

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

05/2022

50,40 EUR päťdesiat eur 40/100

RAMAR Export, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

21. 3. 2022

Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov

04/2022

10,00 EUR desať eur

Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa

Obec Veľký Slavkov

18. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

06/2022

3 600,00 EUR Tritisíc šesťsto eur, 0/100

EkoAuris PLUS, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

15. 2. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

02/2022

23,04 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Slavkov

15. 2. 2022

ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii

01/2022

300,00 EUR

JUDr. Martina Tekeliová, PhD., advokát

Obec Veľký Slavkov

7. 2. 2022

Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla

27/2021

286,29 EUR dvesto osemdesiatšesť €, 29/100

Komunálna poisťovňa a.s., Dr.Vladimíra Clementisa, 82102 Bratislava 2

Obec Veľký Slavkov

7. 2. 2022

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

26/2021

50,00 EUR päťdesiat €

Komunálna poisťovňa a.s., Dr.Vladimíra Clementisa, 82102 Bratislava 2

Obec Veľký Slavkov

7. 2. 2022

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Veľký Slavkov

25/2021

Neuvedené

Ján Kollár, SNP 142/27, 059 39 Šuňava

Obec Veľký Slavkov

20. 1. 2022

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-PO-VO-660-017/2021

18/2021

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

24/2021

0,00 EUR

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

DOHODA č. 21/36/012/67

23/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

DOHODA č. 21/36/010/67

22/2021

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

21/2021

0,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

22. 12. 2021

Kúpna zmluva

20/2021

27 960,00 EUR Dvadsaťsedemtisíc deväťstošesťdesiat €, 0/100

AGRO - SPIŠ s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

1. 12. 2021

Zmluva o dielo

19/2021

13 236,00 EUR Trinásťtisíc dvestotridsať šesť , 0/100

PROX T.E.C. POPRAD s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

1. 12. 2021

Zmluva o dielo

17/2021

30 891,97 EUR Tridsaťtisíc osemstodeväťdesiat jeden €, 97/100

PROX T.E.C. POPRAD s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

1. 12. 2021

Zmluva o dielo

16/2021

20 686,73 EUR Dvadsaťtisíc šesťsto osemdesiatšesť €, 73/100

PROFI - spol., s.r.o., Dostojevského 2805/23, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

29. 11. 2021

DODATOK č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1247/2013

15/2021

300,00 EUR Tristo €, 0/100

MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľký Slavkov

29. 11. 2021

Licenčná zmluva

14/2021

300,00 EUR Tristo €, 0/100

TENDERnet s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

28. 9. 2021

Zmluva o Elektronickej identite č. ESC0000002015

13/2021

0,00 EUR nula eur, 0/100

Slovenská pošta, a.s.

Obec Veľký Slavkov

28. 9. 2021

ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME

12/2021

100,00 EUR Jedno sto eur, 0/100

CORA GEO, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

28. 9. 2021

ZMLUVA O DIELO č.01032021/VS

11/2021

13 200,00 EUR Trinásť tisíc dvesto eur, 0/100

VodoKap-SK, s.r.o., Jarková 28, 080 01 Prešov

Obec Veľký Slavkov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 160