Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Školský úrad

 

Školský úrad zabezpečuje

 • Činnosti pri výkone kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, okrem výkonu kontroly, ktorá patrí do vecnej pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom.
 • Činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je obec zriaďovateľom, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok; tieto pokyny musia byť v súlade s právnymi predpismi a s organizačnými pokynmi pre príslušný školský rok vydanými ministerstvom.
 • Činnosti vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom najmä v oblastiach
 1. riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania,
 2. ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, centrách voľného času a v základných umeleckých
 3. posudzovanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak ide o riaditeľov škôl a školských zaariadení.
 • Odborne zabezpečovať aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí, najmä pripravovať podklady vo veci zaraďovania a vyraďovania škôl a školských zariadení a zmien v sieti, ak ide o základné školy, vrátane spojených škôl, ktorých organizačnou zložkou je základná škola.
 • Rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy.
 • Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
 • Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.
 • Zabezpečuje odborné činnosti vo veciach vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení.
 • Zabezpečuje prenos informácií MŠVVaŠ SR, MPC, OÚ – Odboru školstva a ďalších vzdelávacích inštitúcií, týkajúcich sa realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.
 • Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť obciam.
 • Vykonáva metodicko-konzultačnú činnosť pre riadiacich zamestnancov a ostatných pedagogických zamestnancov.
 • Zabezpečuje činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí a pripravuje podklady.
 • Spoločne sa podieľa na organizovaní okresných kôl súťaží a olympiád.

SODB 2021

SODB 2021

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Kalendár vývozu odpadov

Kalendár vývozu odpadov

Kalendár vývozu odpadov 2023/2024

Ako správne triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Dôležité čísla - poruchy

Elektrina: 0800 123 332

Plyn: 0850 111 727

Voda: 0850 111 800
            052 7729548

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:22
DNES:502
TÝŽDEŇ:2111
CELKOM:272989

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.