Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 3. 2021

DOHODA č. 21/36/054/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb...

02/2021

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Zodpovednosť prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

01/2021

104,00 EUR Jednostoštyri €, 0/100

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Licenčná zmluva na používanie počítačového programu INFOKAT Win 2.1

31/2020

85,00 EUR Osemdesiatpäť €, 0/100

Ing. Viktor Lajterčuk, P. Jilemnického 1, 071 01 Michalovce

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

30/2020

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Dodatok z zmluve o združenej dodávke elektriny

29/2020

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, 04291 Košice

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

28/2020

Neuvedené

Ladislav Ficek - FILAVY

Obec Veľký Slavkov

10. 3. 2021

DOHODA č. 20/36/012/73

32/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

31. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

27/2020

1 800,00 EUR Tisíc osemsto €, 0/100

Ing. Ján Štelbacký, audítor

Obec Veľký Slavkov

31. 12. 2020

DODATOK č. 1 k ZMLUVE

26/2020

420,00 EUR Štyristodvadsať €, 0/100

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2020

Servisná zmluva č.: 78/11-2020

25/2020

150,00 EUR stopäťdesiat € / 1 rok

Ján Majzel G5B, Vodárenská 2014/32, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2020

Mandátna zmluva č. 01/2020

24/2020

3 120,00 EUR Tritisíc stodvadsať €, 0/100

AVARM, s.r.o., Budovateľská 131, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

18. 11. 2020

DOHODA č. 20/36/054/215

23/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

18. 11. 2020

DOHODA č. 20/36/010/57

22/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

6. 10. 2020

Zmluva o dielo na vykonávanie služby - kosenie trávy

21/2020

Neuvedené

Stredisko evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov, Tatranská 71, 05991 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

6. 10. 2020

Zmluva o servisnej starostlivosti

20/2020

Neuvedené

František Venglik

Obec Veľký Slavkov

6. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

19/2020

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 810 00 Bratislava

Obec Veľký Slavkov

31. 8. 2020

Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom

18/2020

115,82 EUR stopätnásť eur 82/100

REGIONPRESS, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

24. 8. 2020

Zmluva o dielo č. 12/2020

12/2020

160 060,22 EUR stošesťdesiattisícšesťdesiat eur, 22/100

PAVLIČKO, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

18. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP

17/2020

60,00 EUR šesťdesiat eur/štvrťrok

Zuzana Skokanová, Schmoerova 5574/22, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

29. 7. 2020

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.04.2020

16/2020

0,00 EUR

Vlastislav Baláž - BASTOL

Obec Veľký Slavkov

20. 7. 2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.04.2020

15/2020

0,00 EUR

Vlastislav Baláž - BASTOL

Obec Veľký Slavkov

9. 7. 2020

Kúpna zmluva

14/2020

117 715,00 EUR

Ing. Norbert Haľko, Ing. Beáta Haľková

Obec Veľký Slavkov

23. 6. 2020

Zmluva o prevádzke webového sídla

13/2020

478,80 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Slavkov

28. 5. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

11/2020

cena podľa zmluvy

VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry

Obec Veľký Slavkov

21. 5. 2020

Zmluva o dielo

10/2020

32 756,00 EUR

Stredisko evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov, Tatranská 71, 05991 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.