Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 9. 2022

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo na vykonávanie služby - kosenie trávy č. 08/2021

18/2022

0,05 EUR cedna za 1 m2

Stredisko evanjelickej DIAKONIE, Tatranská 71, 05991 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

8. 9. 2022

ZMLUVA O KRÁTKOBOM NÁJME

16/2022

100,00 EUR

CORA GEO, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

31. 8. 2022

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

15/2022

50,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Veľký Slavkov

26. 7. 2022

DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 106/2022/OPCV

14/2022

Neuvedené

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Obec Veľký Slavkov

26. 7. 2022

Darovacia zmluva

17/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v Obci Veľký Slavkov č. 13/2022

13/2022

45 325,68 EUR

VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

ZMLUVA O DIELO č. VS-RAZ-VSsP 01/2022

11/2022

46 553,77 EUR

INTERBAU s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

ZMLUVA č. 1422 430 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

10/2022

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

09/2022

0,00 EUR V zmysle cenníka

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

ZMLUVA O PRIPOJENÍ

08/2022

273,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042091 Košice

Obec Veľký Slavkov

31. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

07/2022

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Slavkov

21. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

28/2021

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Veľký Slavkov

21. 3. 2022

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

05/2022

50,40 EUR päťdesiat eur 40/100

RAMAR Export, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

21. 3. 2022

Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov

04/2022

10,00 EUR desať eur

Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa

Obec Veľký Slavkov

18. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

06/2022

3 600,00 EUR Tritisíc šesťsto eur, 0/100

EkoAuris PLUS, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

15. 2. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

02/2022

23,04 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Slavkov

15. 2. 2022

ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii

01/2022

300,00 EUR

JUDr. Martina Tekeliová, PhD., advokát

Obec Veľký Slavkov

7. 2. 2022

Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla

27/2021

286,29 EUR dvesto osemdesiatšesť €, 29/100

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Veľký Slavkov

7. 2. 2022

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

26/2021

50,00 EUR päťdesiat €

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Veľký Slavkov

7. 2. 2022

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Veľký Slavkov

25/2021

Neuvedené

Ján Kollár, SNP 142/27, 059 39 Šuňava

Obec Veľký Slavkov

20. 1. 2022

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-PO-VO-660-017/2021

18/2021

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

24/2021

0,00 EUR

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

DOHODA č. 21/36/012/67

23/2021

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

DOHODA č. 21/36/010/67

22/2021

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

21/2021

0,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 68