Menu

Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 5. 2024

Kúpna zmluva č. 2440391800

19/2024

192,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 810 00 Bratislava

Obec Veľký Slavkov

9. 5. 2024

Servisná zmluva č. 8/2-2023 o poskytovaní kompletného servisu Elektrického zabezpečovacieho systému a kamerového systému

18/2024

300,00 EUR

Michal Majzel

Obec Veľký Slavkov

3. 5. 2024

Kúpna zmluva

17/2024

972,67 EUR

Obec Veľký Slavkov

JUDr. Marcel Mašan, Mgr. Anna Mašanová

3. 5. 2024

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

16/2024

4 731,35 EUR

Obec Veľký Slavkov

Karel Štědrý, Mária Štědrá

15. 4. 2024

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P892-512-003-014

Dodatok č. 2

Neuvedené

Pro Tatry, o.z., 14040, 059 60 Tatranská Lomnica

Obec Veľký Slavkov

3. 4. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

15/2024

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Veľký Slavkov

2. 4. 2024

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ZOBZ VB/1/2024

14/2024

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042091 Košice

28. 3. 2024

ZMLUVA č. 1424 440 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

13/2024

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Slavkov

22. 3. 2024

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

12/2024

8 640,00 EUR

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Obec Veľký Slavkov

4. 3. 2024

Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001354-106

11/2024

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľký Slavkov

28. 2. 2024

Autorská zmluva o dielo

10/2024

Neuvedené

Daniela Virostko

Obec Veľký Slavkov

20. 2. 2024

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

9/2024

60,83 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Veľký Slavkov

15. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Slavkov v roku 2024

8/2024

4 000,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

OFK Veľký Slavkov

14. 2. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

39 488,29 EUR

PEhAES, a.s.

Obec Veľký Slavkov

24. 1. 2024

Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla

7/2024

317,16 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Dr.Vladimíra Clementisa, 82102 Bratislava 2

Obec Veľký Slavkov

22. 1. 2024

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

6/2024

56,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Dr.Vladimíra Clementisa, 82102 Bratislava 2

Obec Veľký Slavkov

22. 1. 2024

Mandátna zmluva

5/2024

360,00 EUR

JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

11. 1. 2024

Zmluva o dielo

4/2024

71 531,92 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Veľký Slavkov

10. 1. 2024

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet

3/2024

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Veľký Slavkov

10. 1. 2024

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. VB/3/2023

2/2024

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042091 Košice

8. 1. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P892-512-003-014

1/2024

Neuvedené

Pro Tatry, o.z., 14040, 059 60 Tatranská Lomnica

Obec Veľký Slavkov

29. 12. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. VB/7/2023

59/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Ján Bachleda

28. 12. 2023

Poistná zmluva č. 5509001274

58/2023

204,50 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Dr.Vladimíra Clementisa, 82102 Bratislava 2

Obec Veľký Slavkov

14. 12. 2023

Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o nájme pozemku

57/2023

Neuvedené

Pavol Lichvár, Peter Lichvár, Katarína Obmaščíková, Lichvár Anton

Obec Veľký Slavkov

14. 12. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. VB/8/2023

56/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Anton Lichvár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 157