Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v Obci Veľký Slavkov č. 13/2022

13/2022

45 325,68 EUR

VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

ZMLUVA O DIELO č. VS-RAZ-VSsP 01/2022

11/2022

46 553,77 EUR

INTERBAU s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

ZMLUVA č. 1422 430 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

10/2022

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

09/2022

0,00 EUR V zmysle cenníka

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

ZMLUVA O PRIPOJENÍ

08/2022

273,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042091 Košice

Obec Veľký Slavkov

31. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

07/2022

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Slavkov

21. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

28/2021

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Veľký Slavkov

21. 3. 2022

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

05/2022

50,40 EUR päťdesiat eur 40/100

RAMAR Export, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

21. 3. 2022

Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov

04/2022

10,00 EUR desať eur

Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa

Obec Veľký Slavkov

18. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

06/2022

3 600,00 EUR Tritisíc šesťsto eur, 0/100

EkoAuris PLUS, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

15. 2. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

02/2022

23,04 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Slavkov

15. 2. 2022

ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii

01/2022

300,00 EUR

JUDr. Martina Tekeliová, PhD., advokát

Obec Veľký Slavkov

7. 2. 2022

Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla

27/2021

286,29 EUR dvesto osemdesiatšesť €, 29/100

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Veľký Slavkov

7. 2. 2022

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

26/2021

50,00 EUR päťdesiat €

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Veľký Slavkov

7. 2. 2022

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Veľký Slavkov

25/2021

Neuvedené

Ján Kollár, SNP 142/27, 059 39 Šuňava

Obec Veľký Slavkov

20. 1. 2022

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-PO-VO-660-017/2021

18/2021

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

24/2021

0,00 EUR

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

DOHODA č. 21/36/012/67

23/2021

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

DOHODA č. 21/36/010/67

22/2021

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2021

ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

21/2021

0,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

22. 12. 2021

Kúpna zmluva

20/2021

27 960,00 EUR Dvadsaťsedemtisíc deväťstošesťdesiat €, 0/100

AGRO - SPIŠ s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

1. 12. 2021

Zmluva o dielo

19/2021

13 236,00 EUR Trinásťtisíc dvestotridsať šesť , 0/100

PROX T.E.C. POPRAD s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

1. 12. 2021

Zmluva o dielo

17/2021

30 891,97 EUR Tridsaťtisíc osemstodeväťdesiat jeden €, 97/100

PROX T.E.C. POPRAD s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

1. 12. 2021

Zmluva o dielo

16/2021

20 686,73 EUR Dvadsaťtisíc šesťsto osemdesiatšesť €, 73/100

PROFI - spol., s.r.o., Dostojevského 2805/23, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

29. 11. 2021

DODATOK č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1247/2013

15/2021

300,00 EUR Tristo €, 0/100

MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľký Slavkov

29. 11. 2021

Licenčná zmluva

14/2021

300,00 EUR Tristo €, 0/100

TENDERnet s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

28. 9. 2021

Zmluva o Elektronickej identite č. ESC0000002015

13/2021

0,00 EUR nula eur, 0/100

Slovenská pošta, a.s.

Obec Veľký Slavkov

28. 9. 2021

ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME

12/2021

100,00 EUR Jedno sto eur, 0/100

CORA GEO, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

28. 9. 2021

ZMLUVA O DIELO č.01032021/VS

11/2021

13 200,00 EUR Trinásť tisíc dvesto eur, 0/100

VodoKap-SK, s.r.o., Jarková 28, 080 01 Prešov

Obec Veľký Slavkov

13. 8. 2021

Zmluva č. 1421 587 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

09/2021

1 400,00 EUR tisíc štyristo eur, 0/100

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Slavkov

30. 6. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

10/2021

300,00 EUR tristo eur, 0/100

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Slavkov

30. 6. 2021

Zmluva o dielo na vykonávanie služby - kosenie trávy

08/2021

0,03 EUR 0,03/100 eur za 1 m2

Stredisko evanjelickej DIAKONIE, Tatranská 71, 05991 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

30. 6. 2021

Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 2021/1

07/2021

300,00 EUR tristo eur, 0/100 mesačne

PROX T.E.C. POPRAD s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

1. 6. 2021

POISTNÁ ZMLUVA

06/2021

111,11 EUR Jednosto jedenásť €, 11/100

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Veľký Slavkov

1. 6. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

05/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Veľký Slavkov

7. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení autorského diela

04/2021

Neuvedené

PhDr. Marián Soják, PhD.

Obec Veľký Slavkov

7. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení autorského diela

03/2021

Neuvedené

PhDr. Božena Malovcová

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

DOHODA č. 21/36/054/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb...

02/2021

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Zodpovednosť prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

01/2021

104,00 EUR Jednostoštyri €, 0/100

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Licenčná zmluva na používanie počítačového programu INFOKAT Win 2.1

31/2020

85,00 EUR Osemdesiatpäť €, 0/100

Ing. Viktor Lajterčuk, P. Jilemnického 1, 071 01 Michalovce

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

30/2020

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Dodatok z zmluve o združenej dodávke elektriny

29/2020

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, 04291 Košice

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

28/2020

Neuvedené

Ladislav Ficek - FILAVY, 258, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

10. 3. 2021

DOHODA č. 20/36/012/73

32/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

31. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

27/2020

1 800,00 EUR Tisíc osemsto €, 0/100

Ing. Ján Štelbacký, audítor

Obec Veľký Slavkov

31. 12. 2020

DODATOK č. 1 k ZMLUVE

26/2020

420,00 EUR Štyristodvadsať €, 0/100

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2020

Servisná zmluva č.: 78/11-2020

25/2020

150,00 EUR stopäťdesiat € / 1 rok

Ján Majzel G5B, Vodárenská 2014/32, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2020

Mandátna zmluva č. 01/2020

24/2020

3 120,00 EUR Tritisíc stodvadsať €, 0/100

AVARM, s.r.o., Budovateľská 131, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

18. 11. 2020

DOHODA č. 20/36/054/215

23/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

18. 11. 2020

DOHODA č. 20/36/010/57

22/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

6. 10. 2020

Zmluva o dielo na vykonávanie služby - kosenie trávy

21/2020

Neuvedené

Stredisko evanjelickej DIAKONIE, Tatranská 71, 05991 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

6. 10. 2020

Zmluva o servisnej starostlivosti

20/2020

Neuvedené

František Venglik, Moskovská 506/7, 059 01 Spišská Belá

Obec Veľký Slavkov

6. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

19/2020

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 810 00 Bratislava

Obec Veľký Slavkov

31. 8. 2020

Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom

18/2020

115,82 EUR stopätnásť eur 82/100

REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40, 917 71 Trnava

Obec Veľký Slavkov

24. 8. 2020

Zmluva o dielo č. 12/2020

12/2020

160 060,22 EUR stošesťdesiattisícšesťdesiat eur, 22/100

PAVLIČKO, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

18. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP

17/2020

60,00 EUR šesťdesiat eur/štvrťrok

Zuzana Skokanová, Schmoerova 5574/22, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

29. 7. 2020

Zmluva číslo: 440/177/20Pv

16A/2020

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

29. 7. 2020

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.04.2020

16/2020

0,00 EUR

Vlastislav Baláž - BASTOL

Obec Veľký Slavkov

20. 7. 2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.04.2020

15/2020

0,00 EUR

Vlastislav Baláž - BASTOL

Obec Veľký Slavkov

9. 7. 2020

Kúpna zmluva

14/2020

117 715,00 EUR

Ing. Norbert Haľko, Ing. Beáta Haľková

Obec Veľký Slavkov

23. 6. 2020

Zmluva o prevádzke webového sídla

13/2020

478,80 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Slavkov

28. 5. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

11/2020

cena podľa zmluvy

VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry

Obec Veľký Slavkov

21. 5. 2020

Zmluva o dielo

10/2020

32 756,00 EUR

Stredisko evanjelickej DIAKONIE, Tatranská 71, 05991 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.