Menu

Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Zástupca starostu


V súlade s § 13b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Veľký Slavkov Ing. Ladislav Josko poveruje poslankyňu Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov Oľgu Potokovú na zastupovanie starostu obce Veľký Slavkov, vo volebnom období 2022 – 2026 v nasledovnom rozsahu:

a) počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce:

 • zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie a prepúšťanie zamestnancov);
 • zastupuje starostu obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom o obecnom zriadení zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia.

Pod neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostu treba rozumieť takú situáciu, resp. situácie, keď starosta obce objektívne nemôže realizovať a vykonávať pôsobnosti, ktoré sú mu zverené platnou právnou úpravou (najmä v § 13 zákona o obecnom zriadení). Neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie je taký stav v správe a riadení obce, v rámci ktorého sa starosta po dobu minimálne 6 mesiacov nezdržiava na obecnom úrade a nevykonáva agendu, ktorá mu je zverená.

b) počas prítomnosti starostu:

 • vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce;
 • podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne;
 • podieľa sa spolu so starostom a pracovníkmi obce na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci;
 • zúčastňuje sa spolu so starostom na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov z fondov EÚ vyhlasovaných jednotlivými ministerstvami a inými organizáciami pre obce;
 • zúčastňuje sa na procese verejného obstarávania, výberového konania organizovaného obcou;
 • monitoruje využívanie a hospodárenie s majetkom obce;
 • v majetkovoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov, smerujúcich k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod. - nesmie však zmluvy a dohody podpisovať;
 • zúčastňuje sa na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje v spolupráci so starostom obce plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov obce a dohliada na prípravu družobných zmlúv;
 • usmerňuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a obecnej rady (ak sú zriadené);
 • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách obecného zastupiteľstva (ak sú zriadené);
 • zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce;
 • je oprávnený zastupovať obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. Reprezentačnej a to po dohode so starostom obce a pod.

Toto poverenie je účinné od: 01. 12. 2022

Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu obce alebo uplynutím funkčného obdobia povereného poslanca alebo odvolaním zástupcu starostu obce.

 

Určenie mesačnej odmeny
 

V súlade so zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Veľký Slavkov Ing. Ladislav Josko určuje odmenu podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre zástupcu starostu - poslankyni Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov Oľge Potokovej, ktorá nie je dlhodobo uvoľnená zo zamestnania, podľa úloh vyplývajúcich z poverenia vo výške:

mesačná odmena vo výške: 100,- €

s účinnosťou od 01.05.2023. Určená odmena patrí poverenému zástupcovi starostu počas výkonu funkcie vo volebnom období 2022-2026. Mesačná odmena bude vyplácaná vo výplatnom termíne obce Veľký Slavkov, po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bola priznaná.

Zverejnené: 29.05.2023

SODB 2021

SODB 2021

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendár vývozu odpadov

Kalendár odvozu odpadu na rok 2024/2025

Natur-pack
Ako správne triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Dôležité čísla - poruchy

Elektrina: 0800 123 332

Plyn: 0850 111 727

Voda: 0850 111 800
            052 7729548

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:75
TÝŽDEŇ:436
CELKOM:382940

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.