Menu

Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22. 4. 2021

O2021/052

zásahové hadice

279,79 EUR

FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin

Obec Veľký Slavkov

19. 4. 2021

O2021/051

ľahký zásahový odev, kukla

285,41 EUR

FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin

Obec Veľký Slavkov

19. 4. 2021

O2021/050

záverečná práca inžinierskogeologického prieskumu

300,00 EUR

RNDr. Adrián Harničár Geolin, Veľký Slavkov 76, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

8. 4. 2021

O2021/049

ľahký zásahový odev, zásahové rukavice

294,85 EUR

FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin

Obec Veľký Slavkov

8. 4. 2021

O2021/048

respirátory

270,00 EUR

JAMEL fashion. s.r.o., Kliňanská cesta 1222, 029 01 Námestovo

Obec Veľký Slavkov

8. 4. 2021

O2021/047

laboratórne práce, vyhodnotenie geotechnických prác

212,40 EUR

RNDr. Adrián Harničár Geolin, Veľký Slavkov 76, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

8. 4. 2021

O2021/046

technické práce, geologické dokumentovanie

280,56 EUR

RNDr. Adrián Harničár Geolin, Veľký Slavkov 76, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

8. 4. 2021

O2021/045

ľahký zásahový odev, zásahové rukavice

294,85 EUR

FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin

Obec Veľký Slavkov

8. 4. 2021

O2021/044

revízna správa elektroinštalácie na ČOV Veľký Slavkov

0,00 EUR

REVMONTEL, spol. s r. o., Lúčna 173, 059 42 Gerlachov

Obec Veľký Slavkov

1. 4. 2021

O2021/043

geodetické zameranie pre ČOV

300,00 EUR

Marián Kasprišin - ZEKA, Levočská 866, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

31. 3. 2021

O2021/042

oprava čerpadla ČOV

493,68 EUR

ELTON POPRAD, spol. s r.o., Hlavná 3544/78, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

29. 3. 2021

O2021/041

zdravotnícke overaly, návleky, respirátory

243,60 EUR

JAMEL fashion. s.r.o., Kliňanská cesta 1222, 029 01 Námestovo

Obec Veľký Slavkov

29. 3. 2021

O2021/040

zdravotnícke overaly, návleky, respirátory

270,00 EUR

JAMEL fashion. s.r.o., Kliňanská cesta 1222, 029 01 Námestovo

Obec Veľký Slavkov

29. 3. 2021

O2021/039

Vyhotovenie štúdie projektu

200,00 EUR

Grand Vista Slovakia, s.r.o., Partizánska 45, 085 01 Bardejov

Obec Veľký Slavkov

29. 3. 2021

O2021/038

Príprava žiadosti na projekt

300,00 EUR

Grand Vista Slovakia, s.r.o., Partizánska 45, 085 01 Bardejov

Obec Veľký Slavkov

22. 3. 2021

O2021/037

školenia URBIS - Dane a poplatky

45,00 EUR

MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľký Slavkov

19. 3. 2021

O2021/036A

Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN-O Veľký Slavkov cyklochodník, zberný dvor

Neuvedené

Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL, Zimná 3585/1, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

8. 3. 2021

O2021/036

vypracovanie potvrdenia

70,00 EUR

Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľký Slavkov

8. 3. 2021

O2021/035

žalúzie

51,82 EUR

Web Shops sk, s.r.o., Tesárska 142/19, 080 01 Prešov

Obec Veľký Slavkov

8. 3. 2021

O2021/034

práce na ČOV

177,00 EUR

MP KANAL, s.r.o., Košická 5, 080 01 Prešov

Obec Veľký Slavkov

8. 3. 2021

O2021/033

práce na ČOV

267,00 EUR

MP KANAL, s.r.o., Košická 5, 080 01 Prešov

Obec Veľký Slavkov

8. 3. 2021

O2021/032

zemné práce

180,00 EUR

Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, 05880 Poprad

Obec Veľký Slavkov

8. 3. 2021

O2021/031

zemné práce

288,00 EUR

Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, 05880 Poprad

Obec Veľký Slavkov

8. 3. 2021

O2021/030

sanita

129,50 EUR

SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 16B, 82104 Bratislava

Obec Veľký Slavkov

1. 3. 2021

O2021/029

školenia DP PO, financovanie regionálneho školstva ŠSD, nakladanie s majetkom obce

75,00 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum - ZO Štrba, Hraničná 12, 05880 Poprad

Obec Veľký Slavkov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 501-525 z 613