Menu

Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 12. 2023

Zmluva č. 230280 08 U01 o poskytnutí podpory z Environmemtálneho fondu formou dotácie

55/2023

897 148,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Veľký Slavkov

28. 11. 2023

Kúpna zmluva

54/2023

28 512,00 EUR

AGRO - SPIŠ s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

28. 11. 2023

Nájomná zmluva

53/2023

1,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

28. 11. 2023

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

52/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

23. 11. 2023

Dohoda č. 23/36/010/30 - § 10 zákona 417/2013 Z.z.

51/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

22. 11. 2023

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 50/2023

50/2023

16 490,00 EUR

BSK EUROPE PLUS, s.r.o., Pod bránou 1815/7, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

20. 11. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena č. VB/1/2023-1

49/2023

160,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

Viera Párová

17. 11. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku

48/2023

1,00 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 05889 Poprad

Obec Veľký Slavkov

13. 11. 2023

Zmluva o uzavretí zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

47/2023

Neuvedené

Anton Lichvár

Obec Veľký Slavkov

13. 11. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

46/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Veľký Slavkov

10. 11. 2023

Zmluva o budúcom prevádzkovaní vodojemu

45/2023

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

10. 11. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku

44/2023

1,00 EUR

Pavol Lichvár, Peter Lichvár, Katarína Obmaščíková, Lichvár Anton

Obec Veľký Slavkov

31. 10. 2023

Zmluva o dielo

43/2023

960,00 EUR

EP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Obec Veľký Slavkov

30. 10. 2023

Darovacia zmluva

42/2023

Neuvedené

IS Veľký Slavkov, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

24. 10. 2023

Zmluva o dielo

41/2023

7 670,83 EUR

ELPROMONT TATRY, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

20. 10. 2023

Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu

40/2023

1 560,00 EUR

OLYMPIC revival Prešov v zastúpení Dušan Dudáš

Obec Veľký Slavkov

20. 10. 2023

Zmluva o uzavretí zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

39/2023

Neuvedené

Anton Lichvár

Obec Veľký Slavkov

16. 10. 2023

Zmluva o službách č. 38/2023

38/2023

500,00 EUR

CS Consulting Int., s.r.o., P.J.Šafárika 377/7, 927 01 Šaľa

Obec Veľký Slavkov

16. 10. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. VB/4/2023

37/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad

12. 10. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. VB/6/2023

36/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Daniela Pechová, r. Čonková

10. 10. 2023

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

35/2023

960,00 EUR

AVARM, s.r.o., Budovateľská 131, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

9. 10. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. VB/5/2023

34/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Milan Čonka

9. 10. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

33/2023

2 520,00 EUR

Ing. Daniela Dudová, Levočska 212/10, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

20. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO

32/2023

840,00 EUR

NUAKTIV s.r.o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava

Obec Veľký Slavkov

20. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

31/2023

1 128,00 EUR

NUAKTIV s.r.o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava

Obec Veľký Slavkov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 157