Menu

Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 3. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. VS-RAZ-VSsP 01/2022

1

53 536,79 EUR

INTERBAU s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

31. 3. 2023

Kolektívna zmluva

8/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy, Obecné úrady so sídlom v Hôrke

3. 3. 2023

Mandátna zmluva

7/2023

1 000,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

Ing. Katarína Kumorovitzová

28. 2. 2023

Dodatok k zmluve o zdrzuženej dodávke plynu

6/2023

84,02 EUR

Obec Veľký Slavkov

Východoslovenská energetika a.s.

20. 2. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

26/2022

0,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

JUDr. Martina Tekeliová, PhD., advokát

20. 2. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

25/2022

0,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice

20. 2. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní poradensta v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc účinnej od 01.03.2019

21/2022

0,00 EUR

MO&AD, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

20. 2. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy č. 28/2020 o poskytovaní služieb, uzatvorenej v zmysle § 269, ods. 2 a nasl., zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník zo dňa 15.12.2020

22/2022

0,00 EUR

Ladislav Ficek - FILAVY, 258, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

8. 2. 2023

Rámcová zmluva

5/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Archivovanie SK s.r.o., Sobotské námestie 46, 058 01 Poprad

8. 2. 2023

Licenčná zmluva

4/2023

900,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

Archivovanie SK s.r.o., Sobotské námestie 46, 058 01 Poprad

7. 2. 2023

Servisná zmluva

3/2023

900,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

Ján Majzel G5B, Vodárenská 2014/32, 058 01 Poprad

30. 1. 2023

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

2/2023

3 300,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

ABIZ. s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad

4. 1. 2023

Poistná zmluva

1/2023

7,28 EUR

Union poisťovňa

Obec Veľký Slavkov

15. 12. 2022

Dohoda. § 12 z. 417/2013 Z.z.

24/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

15. 12. 2022

Dohoda. § 10 z. 417/2013 Z.z.

23/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

11. 10. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"

20/2022

0,00 EUR

T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Obec Veľký Slavkov

20. 9. 2022

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo na vykonávanie služby - kosenie trávy č. 08/2021

18/2022

0,05 EUR cedna za 1 m2

Stredisko evanjelickej DIAKONIE, Tatranská 71, 05991 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

8. 9. 2022

ZMLUVA O KRÁTKOBOM NÁJME

16/2022

100,00 EUR

CORA GEO, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

31. 8. 2022

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

15/2022

50,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Dr.Vladimíra Clementisa, 82102 Bratislava 2

Obec Veľký Slavkov

26. 7. 2022

DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 106/2022/OPCV

14/2022

Neuvedené

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Obec Veľký Slavkov

26. 7. 2022

Darovacia zmluva

17/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v Obci Veľký Slavkov č. 13/2022

13/2022

45 325,68 EUR

VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

ZMLUVA O DIELO č. VS-RAZ-VSsP 01/2022

11/2022

46 553,77 EUR

INTERBAU s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

ZMLUVA č. 1422 430 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

10/2022

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

09/2022

0,00 EUR V zmysle cenníka

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Veľký Slavkov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 160