Menu

Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 9. 2023

Zmluva o dielo

30/2023

42 343,06 EUR

PEhAES, a.s.

Obec Veľký Slavkov

20. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

29/2023

41 160,61 EUR

Pro Tatry, o.z., 14040, 059 60 Tatranská Lomnica

Obec Veľký Slavkov

11. 9. 2023

Zmluva o dielo

28/2023

940 840,68 EUR

Arprog a.s. Poprad

Obec Veľký Slavkov

5. 9. 2023

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

27/2023

32,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Dr.Vladimíra Clementisa, 82102 Bratislava 2

Obec Veľký Slavkov

5. 9. 2023

Zmluva o uzavretí zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

26/2023

Neuvedené

Anton Lichvár, Mgr. Dominka Tonkovičová, Ľuboš Feciľák, JUDr. Martin Bašista

Obec Veľký Slavkov

5. 9. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. VB/2/2023

25/2023

Neuvedené

Anton Lichvár

Obec Veľký Slavkov

4. 9. 2023

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

24/2023

1,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

Packeta Slovakia, s.r.o.

26. 7. 2023

Dodatok č. 1 k dohode o spolupráci č. 106/2022/OPCV

23/2023

Neuvedené

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Obec Veľký Slavkov

25. 7. 2023

Zámenná zmluva

22/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Dominika Párová

12. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DFH3-91-108

21/2023

78 000,00 EUR

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Veľký Slavkov

3. 7. 2023

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

20/2023

25,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Dr.Vladimíra Clementisa, 82102 Bratislava 2

Obec Veľký Slavkov

27. 6. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb

19/2023

229,45 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Dr.Vladimíra Clementisa, 82102 Bratislava 2

Obec Veľký Slavkov

23. 6. 2023

Nájomná zmluva č. 105/2023/TANAP

18/2023

1,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

16. 6. 2023

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

17/2023

1 068,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Slavkov

7. 6. 2023

Dodatok č. 2 ku Zmluve o poskytnutí finančného príspevku číslo zmluvy: IROP-CLLD-P892-512-003-007

16/2023

Neuvedené

Pro Tatry, o.z., 14040, 059 60 Tatranská Lomnica

Obec Veľký Slavkov

6. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Veľký Slavkov č. 14/2023

14/2023

52 970,40 EUR

VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

29. 5. 2023

Dodatok k zmluve č. ZO/2020A23539-1

15/2023

55,20 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Obec Veľký Slavkov

19. 5. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. VB/1/2023

13/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Viera Párová

18. 5. 2023

ZMLUVA č. 1423 459 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

12/2023

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Slavkov

15. 5. 2023

Zmluva o nájme pozemku

11/2023

100,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

Branislav Dzivjak

9. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

10/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Veľký Slavkov

30. 4. 2023

Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie

9/2023

7 711,20 EUR

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

31. 3. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. VS-RAZ-VSsP 01/2022

1

53 536,79 EUR

INTERBAU s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

31. 3. 2023

Kolektívna zmluva

8/2023

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy, Obecné úrady so sídlom v Hôrke

3. 3. 2023

Mandátna zmluva

7/2023

1 000,00 EUR

Obec Veľký Slavkov

Ing. Katarína Kumorovitzová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 157