Obec Veľký Slavkov
Veľký SlavkovObec, o ktorej sa hovorí

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 12. 2021

Zmluva o dielo

16/2021

20 686,73 EUR Dvadsaťtisíc šesťsto osemdesiatšesť €, 73/100

PROFI - spol., s.r.o., Dostojevského 2805/23, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

29. 11. 2021

DODATOK č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1247/2013

15/2021

300,00 EUR Tristo €, 0/100

MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Veľký Slavkov

29. 11. 2021

Licenčná zmluva

14/2021

300,00 EUR Tristo €, 0/100

TENDERnet s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

28. 9. 2021

Zmluva o Elektronickej identite č. ESC0000002015

13/2021

0,00 EUR nula eur, 0/100

Slovenská pošta, a.s.

Obec Veľký Slavkov

28. 9. 2021

ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME

12/2021

100,00 EUR Jedno sto eur, 0/100

CORA GEO, s.r.o.

Obec Veľký Slavkov

28. 9. 2021

ZMLUVA O DIELO č.01032021/VS

11/2021

13 200,00 EUR Trinásť tisíc dvesto eur, 0/100

VodoKap-SK, s.r.o., Jarková 28, 080 01 Prešov

Obec Veľký Slavkov

13. 8. 2021

Zmluva č. 1421 587 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

09/2021

1 400,00 EUR tisíc štyristo eur, 0/100

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Slavkov

30. 6. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

10/2021

300,00 EUR tristo eur, 0/100

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Slavkov

30. 6. 2021

Zmluva o dielo na vykonávanie služby - kosenie trávy

08/2021

0,03 EUR 0,03/100 eur za 1 m2

Stredisko evanjelickej DIAKONIE, Tatranská 71, 05991 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

30. 6. 2021

Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 2021/1

07/2021

300,00 EUR tristo eur, 0/100 mesačne

PROX T.E.C. POPRAD s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

1. 6. 2021

POISTNÁ ZMLUVA

06/2021

111,11 EUR Jednosto jedenásť €, 11/100

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Veľký Slavkov

1. 6. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

05/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Veľký Slavkov

7. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení autorského diela

04/2021

Neuvedené

PhDr. Marián Soják, PhD.

Obec Veľký Slavkov

7. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení autorského diela

03/2021

Neuvedené

PhDr. Božena Malovcová

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

DOHODA č. 21/36/054/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb...

02/2021

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Zodpovednosť prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

01/2021

104,00 EUR Jednostoštyri €, 0/100

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Licenčná zmluva na používanie počítačového programu INFOKAT Win 2.1

31/2020

85,00 EUR Osemdesiatpäť €, 0/100

Ing. Viktor Lajterčuk, P. Jilemnického 1, 071 01 Michalovce

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

30/2020

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Dodatok z zmluve o združenej dodávke elektriny

29/2020

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, 04291 Košice

Obec Veľký Slavkov

15. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

28/2020

Neuvedené

Ladislav Ficek - FILAVY, 258, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov

10. 3. 2021

DOHODA č. 20/36/012/73

32/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Veľký Slavkov

31. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

27/2020

1 800,00 EUR Tisíc osemsto €, 0/100

Ing. Ján Štelbacký, audítor

Obec Veľký Slavkov

31. 12. 2020

DODATOK č. 1 k ZMLUVE

26/2020

420,00 EUR Štyristodvadsať €, 0/100

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2020

Servisná zmluva č.: 78/11-2020

25/2020

150,00 EUR stopäťdesiat € / 1 rok

Ján Majzel G5B, Vodárenská 2014/32, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

28. 12. 2020

Mandátna zmluva č. 01/2020

24/2020

3 120,00 EUR Tritisíc stodvadsať €, 0/100

AVARM, s.r.o., Budovateľská 131, 058 01 Poprad

Obec Veľký Slavkov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 91